10 tips til at holde vandet ude ved oversvømmelser

10 tips til at holde vandet ude ved oversvømmelser

Oversvømmelser og stormflod kan forårsage store ødelæggelser på dit hjem eller din virksomhed. Hvis du bor i et område, der er ekstra udsat for oversvømmelser, er risikoen selvfølgelig forøget. Overvej følgende trin for at forebygge oversvømmelser.

Mange er ikke klar over det, men de fleste forsikringspolicer for boligejere dækker vandskader forårsaget af overfyldte håndvaske eller badekar, men ikke skader forårsaget af oversvømmelser fra højvande, stormflod, eller andre naturkatastrofer. Kontakt din forsikringselskab for at få en bedre forståelse af, hvad din police dækker.

Hvis du bor i et højrisikoområde, bør du overveje, om det er fornuftigt for dig at tegne en udvidet forsikring.

Overvej disse tips for at forebygge eller minimere skader forårsaget af oversvømmelser i dit hjem eller din virksomhed:

  • Installer vand- eller oversvømmelssensorer. Der findes mange muligheder for vanddetekteringssystemer, sensorer og alarmer, som kan advare dig om vand eller lækager i dit hjem eller din virksomhed. 

  • Test regelmæssigt din dykpumpe og overvej en batteribackup. Test regelmæssigt din dykpumpe for at sikre, at den kan fjerne vand med passende hastighed under kraftige regnskyl. Du kan også overveje at installere en batteribackup eller generator, så hvis strømmen går, vil din dykpumpe fortsætte med at fungere, indtil strømmen genoprettes.
  • Rens regelmæssigt affald fra afløb og grøfter. Undgå at ophobe blade, muld eller andet affald i din have, da det kan skylle ind i kloakafløbene eller blokere dræningsveje. Hvis du bor i et område med mange træer, skal du regelmæssigt rive din have for blade og kviste, så de ikke ender i afløb. Opdager du mere alvorlige blokeringer af afløb, kontant da kommunen eller andre relevante myndigheder. 
  • Tjek og rens nedløbsrør og tagrender regelmæssigt. Tjek og rens tagrender og nedløbsrør mindst én gang om året, oftere hvis du har mange træer i nærheden af dit hjem. For at sikre, at nedløbsrør er frie, kan du bruge en løvblæser eller handsker til at rense tagrenderne og en fleksibel vandslange med et højtryksmundstykke.

  • Forbedr afvandingen og terrænet omkring dit hjem. Når det regner, skal du være opmærksom på regn- eller oversvømmelsesvand, der samler sig nær dit hjem. Vær opmærksom på områder nær fundamentet. Jorden skal hælde væk fra fundamentet på dit hjem eller din virksomhed. Du kan have brug for at tilføre jord og græs for at forbedre terrænet. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at installere dræning, hvor vandet samler sig, for at give vandet et sted at løbe hen under kraftig uvejr.

  • Tjek og tætn åbninger og revner i dit fundament. Som en del af dit årlige hjemmevedligehold skal du tætne åbninger, såsom døre og vinduer og regelmæssigt inspicere dit fundament og tætne fundamentrevner.

  • Tjek og tætn dine kældervinduer. Forbered dig på oversvømmelse af kælderen eller lave vinduer ved at sikre, at de er korrekt tætnet og der ikke er revner. Hvis du har gamle vinduer, kan du også overveje at få nye installeret. Nye vinduer har en bedre tætning, hvilket kan reducere risikoen for, at vand trænger ind i dit hjem. Nye vinduer kan også hjælpe med energieffektivitet.

  • Inspicér og opgrader afløb. Hvis afløbene i dit hjem ikke har envejs (tilbageløbsforebyggelse) ventiler, overvej at få dem installeret af en autoriseret VVS'er. Hvis du har opstigning af regnvand i kloaken, forhindrer envejsventilerne, at vandet trænger ind i dit hjem.

  • Installer oversvømmelsebarrierer. Overvej at montere oversvømmelsesbarrierer ved døre og andre åbninger. Disse vil hjælpe med at oversvømmelsessikre og holde vand ude af dit hjem.

  • Hav sandsække i nærheden. Hvis oversvømmelsesniveauerne stiger, og vandet nærmer sig dit hjem, kan sandsække forhindre vand i at komme igennem døre eller lave vinduer. Hvis du er i et område, hvor risikoen for oversvømmelse er høj, skal du have sandsække klar til nødsituationer. Her vil oversvømmelsesbarrierer, både runde og trekantede ligeledes var et godt værn imod oversvømmelser. 
Tilbage til blog